Цифровые визы для украинцев с 15 марта

Министр внутренних дел Прити Патель пообещала упростить систему онлайн-подачи заявлений на визу для украинцев, стремящихся сбежать от войны с Россией, в ответ на критику ее подхода к сложившемуся кризису.

Она сообщила депутатам, что изменения вступят в силу со следующего вторника, 15 марта, после заверений служб безопасности в том, что Великобритания все еще может быть защищена от попыток России проникнуть в страну, выдавая себя за украинских беженцев.

В частности, граждане Украины с паспортом или удостоверением личности смогут подать заявление на визу полностью виртуально, без необходимости посещать визовый центр за пределами Великобритании.

Соответствующий требованиям гражданин Украины получит подтверждение по электронной почте, позволяющее ему сесть на самолет, поезд или корабль, затем получить штамп в свой паспорт по прибытии в Великобританию, прежде чем предоставить свои биометрические данные.

Министерство внутренних дел подверглось давлению со стороны оппозиции и депутатов–тори, а также правительства Украины, чтобы упростить систему, которая позволяет членам семей людей, обосновавшихся в Великобритании, присоединиться к своим родственникам.

Г-жа Патель заявила: “Со вторника я могу объявить, что украинцам с паспортами больше не нужно будет обращаться в визовый центр, чтобы предоставить свои биометрические данные, прежде чем они приедут в Великобританию. Вместо этого, как только их заявка будет рассмотрена и соответствующие проверки завершены, они получат прямое уведомление о том, что они имеют право на участие в программе и могут приехать в Великобританию”.

Короче говоря, украинцы с паспортами смогут получить разрешение на въезд в Великобританию полностью онлайн, где бы они ни находились, и смогут предоставить свои биометрические данные, как только окажутся на территории Великобритании.

Это будет означать, что визовые центры по всей Европе смогут сосредоточить свои усилия на оказании помощи тем украинцам, у которых нет паспортов или других документов, удостоверяющих личность, или у кого есть особо сложные обстоятельства, требующего дополнительного изучения.

Более подробная информация будет предоставлена в ближайшее время.

 

Цифрові візи для українців стартують з 15 березня

Міністр внутрішніх справ Пріті Патель пообіцяла спростити систему онлайн-подачі заяв на візу для українців, які прагнуть втекти від війни з Росією, у відповідь на критику її підходу до кризи, що склалася.

Вона повідомила депутатам, що зміни набудуть чинності з наступного вівторка, 15 березня, після запевнень служб безпеки в тому, що Великобританія все ще може бути захищена від спроб Росії проникнути в країну, видаючи себе за українських біженців.

Зокрема, громадяни України з паспортом або посвідченням особи зможуть подати заяву на візу повністю віртуально, без необхідності відвідувати візовий центр за межами Великобританії.

Відповідаючий вимогам громадянин України отримає підтвердження електронною поштою, що дозволяє йому сісти на літак, поїзд або корабель, потім отримати штамп у свій паспорт після прибуття до Великобританії, перш ніж надати свої біометричні дані.

Міністерство внутрішніх справ піддалося тиску з боку опозиції і депутатів–торі, а також Уряду України, щоб спростити систему, яка дозволяє членам сімей людей, що влаштувалися у Великобританії, приєднатися до своїх родичів.

Пані Патель заявила: "з вівторка я можу оголосити, що українцям з паспортами більше не потрібно буде звертатися до візового центру, щоб надати свої біометричні дані, перш ніж вони приїдуть до Великобританії. Замість цього, як тільки їх заявка буде розглянута і відповідні перевірки завершені, вони отримають пряме повідомлення про те, що вони мають право на участь у програмі і можуть приїхати до Великобританії".

Коротше кажучи, українці з паспортами зможуть отримати дозвіл на в'їзд до Великобританії повністю онлайн, де б вони не знаходилися, і зможуть надати свої біометричні дані, як тільки опиняться на території Великобританії.

Це означатиме, що візові центри по всій Європі зможуть зосередити свої зусилля на наданні допомоги тим українцям, у яких немає паспортів або інших документів, що засвідчують особу, або у кого є особливо складні обставини, що вимагають додаткового вивчення.

Більш детальна інформація буде надана найближчим часом.

 

Posted on Mar 10, 2022.

Получить консультацию специалиста

Пожалуйста, свяжитесь по телефону с одним из наших юристов +44 (0) 207 907 1460 (Лондон), +971 509 265 140 (Дубай) или заполните нашу форму запроса

Свяжитесь с нами